Laboratorium

U nas wysoka jakość to nie tylko deklaracje! Firma WOBET dysponuje niezwykle nowoczesnym, w pełni wyposażonym laboratorium oraz wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną. Wszystkie urządzenia w naszym laboratorium posiadają aktualne świadectwa legalizacji.

Laboratorium czuwa nieustannie nad parametrami naszego betonu, ponieważ polityka wysokiej jakości jest dla nas priorytetem. W związku z tym, firma WOBET wdrożyła system zarządzania jakością, koncentrujący się na ciągłym nadzorowaniu produkcji, która realizowana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1.

Kompleksowa obsługa technologiczna inwestycji!

Nowoczesne laboratorium pozwala nam świadczyć usługi specjalistycznych badań na najwyższym poziomie również na potrzeby naszych klientów.

Zakres działalności laboratorium WOBET:

  • badania mieszanki betonowej
  • badania betonu
  • badania betonu w konstrukcji
  • badania cementu
  • badania kruszyw
  • badania wpływu domieszek do betonu na właściwości mieszanki betonowej i betonu
  • projektowanie recept mieszanki betonowe
  • kompleksowa kontrola jakości robot betonowych na placach budów
  • ekspertyzy konstrukcji budowlanych
  • uszczelnianie rys w konstrukcjach budowlanych